Project Licht in je leven

 

In december 2018 verscheen het boek 'Licht in je leven - christelijke meditatie' met de bijbehorende CD. Boek en CD zijn bedoeld voor vrouwen en mannen in de gevangenis. Zij zitten veel uren opgesloten achter de deur. Het is een tijd waarin veel gedachten op kunnen komen. Tijd van piekeren, gevoelens van angst, schuld of boosheid. Maar soms ook een tijd om stil te staan bij wie je bent en bij wat de Bron is van je bestaan.

CD Licht in je leven

Het boek (70 pagina's) wil gedetineerden daarbij helpen. Het start met enkele praktische aanwijzingen om te mediteren. Vervolgens worden er verschillende korte christelijke meditaties aangereikt, waaronder: stiltemeditaties, bijbelmeditaties, meditaties bij heiligen en gebedsmeditaties.

Een aantal meditaties staat op de CD die bij het boek hoort. Die nodigen uit om direct te beginnen met mediteren; alleen op cel of met een groep onder leiding van de pastor in de PI.

Het boek is ontstaan vanuit een meditatiecursus die een aantal justitiepastores volgden en vervolgens in hun werk met gedetineerden verder uitwerkten. Renilde van Wieringen (justitiepastor) schreef naar aanleiding van de meditatiecursus en haar pastorale praktijk dit handzame boek. Het boek is uitgegeven door het Solidariteitsfonds en is verkrijgbaar bij de justitiepastores in de inrichtingen.

 
 
Projecten 2018