Project Genesis

 

9 gespreksgroepen voor het RK Justitiepastoraat -
Hoe te worden wie we zijn

Het eerste Bijbelboek Genesis voert een aantal personen ten tonele die als spiegel kunnen dienen voor mensen van elke tijd. Adam en Eva, Kaïn en Abel, Abraham en Isaak, Jacob, Jozef & Tamar zijn namen die tot de verbeelding spreken. In hun verhalen spelen tegenstellingen zoals verbinden en verbreken, vasthouden en loslaten, vluchten en jezelf onder ogen zien, ondergaan en overwinnen. Contrasten die in ieder leven spelen en zeker ook bij mensen in detentie.

Enkele RK justitiepastores hebben een gespreksgroepenserie voor gedetineerden ontwikkeld rond de verhalen en de personages van het boek Genesis. De 9 bijeenkomsten hebben steeds een herkenbare structuur en zijn toch telkens heel anders. Vaste elementen zijn de beeldmeditatie aan het begin en de lokalisering van het verhaal op een projectlandkaart als besluit. Verschillende werkvormen en diverse media worden gebruikt. Natuurlijk klinkt steeds het Bijbelverhaal voorgelezen door een gedetineerde en mee te kijken via een DVD.

Aan het eind van de serie kunnen deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar de verhalen en personen kijken. Ze zijn in gesprek gegaan met de verhalen en kunnen zich inleven in en spiegelen aan de Bijbelse figuren. De gedetineerden zijn ook in staat om zich met één of meer figuren te identificeren. De verhalen laten hen zien hoe het leven stuk kan lopen maar telkens weer herbegint en hersteld wordt. Zij kunnen dit betrekken op hun situatie in detentie.

De serie richt zich op gedetineerden met nieuwsgierigheid voor Bijbelverhalen en respect voor elkaar.

Dankzij het Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat is deze serie geen louter digitaal aanbod gebleven. De sponsoring heeft het mogelijk gemaakt om DVD te laten produceren en de landkaart, de stamboom en de begeleidersmap te laten drukken. Met dit concrete materiaal naast de digitale instrumenten als PowerPoint presentaties is een werkzaam aanbod gecreëerd voor pastores en gedetineerden. 
 
Projecten 2018