Over ons

 

De Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat ondersteunt het werk van de katholieke justitiepastores, met name voor projecten, materialen en individuele noden die niet door de overheid worden betaald.

De Stichting maakt nauwelijks kosten. Dat komt omdat wij geen mensen in dienst hebben. Er blijft dus niets 'aan de strijkstok hangen'.

 

Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit 4-5 katholieke (oud)-justitiepastores. Momenteel hebben zitting in het bestuur:


 • Drs. Ed Teuns
  Emeritus R-K adjunct-hoofdaalmoezenier van Justitie
  (secretaris/penningmeester)


 • Drs. Leon Theunisse
  Eerder R-K justitiepastor, nu R-K pastor / geestelijk verzorger bij Amarant
  (voorzitter)


 • Drs. Martijn Kurstjens
  R-K justitiepastor
  (bestuurslid)


 • Vacature 
 
Historie van het fonds