Projecten in 2010

 
Gebedenboekje Engels

Gebedenboekje in het Engels

Als er ergens wanhoop is, dan is dat wel bij de mensen die in vreemdelingenbewaring zijn opgesloten. Vaak kwamen ze naar Nederland in de hoop op een betere toekomst. Als ze berooid terugkeren naar hun land, hun stad, hun dorp is het respect meestal weg. Soms zucht de familie nog jaren onder de schulden die gemaakt werden om de reis naar Nederland te ondernemen.

Wat onze vreemdelingen op de been houdt, is hun geloof. Er wordt wat afgebeden! We ontwikkelen voor hen gebedenboekjes in verschillende talen.

 
 
Bajesbrevier jaar A

Bajesbrevier 2011

Renilde van Wieringen, Walther Burgering, Marie-José Dusseldorp en Ton Gijsen, justitiepastores in 2010, stelden het tweede Bajesbrevier samen.

Een boek met teksten voor alle zondagen en enkele weekdagen. Het volgt het lezingenrooster van het liturgisch A-jaar.

Het Solidariteitsfonds leverde weer een grote bijdrage in de kosten.

 
 
Projecten 2009    Projecten 2011