Projecten in 2017

 
Genesis

Genesisproject

Een aantal justitiepastores was in 2017 bezig met de ontwikkeling van een project rond het eerste bijbelboek: Genesis. Het fonds ondersteunde dit werk.

 
 
Meditatie

Mediteren in de bajes

Op beperkte schaal wordt het al gedaan: mediteren in de bajes. Goed voor de rust, goed voor meer inzicht in jezelf, goed voor meer compassie met de ander.

In 2017 startten we met de voorbereidingen voor dit project (zie 2018).

 
 
image

En verder ...

  • droegen we opnieuw € 2000,- bij aan de Bijzondere leerstoel Geestelijke verzorging en hadden we plaats in de begeleidingscommissie;
  • hebben we een ISBN-nummer aangevraagd voor toekomstige uitgaven;
  • dachten we na over specifieke ondersteuning van gedetineerden met een verstandelijke beperking.
 
 
Projecten 2016    Projecten 2018