Projecten in 2018

 
Genesis

Project Licht in je leven

In december 2018 verscheen het boek 'Licht in je leven - christelijke meditatie' met de bijbehorende CD. Boek en CD zijn bedoeld voor vrouwen en mannen in de gevangenis. Zij zitten veel uren opgesloten achter de deur. Het is een tijd waarin veel gedachten op kunnen komen. Tijd van piekeren, gevoelens van angst, schuld of boosheid. Maar soms ook een tijd om stil te staan bij wie je bent en bij de Bron van je bestaan.

 Lees meer ...

 
 
Meditatie

Project Genesis

Het eerste Bijbelboek Genesis voert een aantal personen ten tonele die als spiegel kunnen dienen voor mensen van elke tijd. Adam en Eva, Kaïn en Abel, Abraham en Isaak, Jacob, Jozef & Tamar zijn namen die tot de verbeelding spreken. In hun verhalen spelen tegenstellingen zoals verbinden en verbreken, vasthouden en loslaten, vluchten en jezelf onder ogen zien, ondergaan en overwinnen. Contrasten die in ieder leven spelen en zeker ook bij mensen in detentie.

 Lees meer ...

 
 
image

En verder ...

  • droegen we opnieuw € 2000,- bij aan de Bijzondere leerstoel Geestelijke Verzorging en hebben we plaats in de begeleidingscommissie;
  • dachten we verder na over specifieke ondersteuning van gedetineerden met een verstandelijke beperking.
 
 
Projecten 2017    Projecten 2019