Projecten in 2021

 

Helaas leidde het COVID-19 virus ook in 2021 binnen de penitentiaire inrichtingen in Nederland tot meer beperkingen dan normaal al het geval is. Onze collega's in het veld waren daardoor minder in staat om speciale projecten te realiseren. Er zijn al wel toezeggingen gedaan voor projecten die in 2022 gerealiseerd worden.

In 2021 droeg het fonds aan het volgende bij:

 
image

Website Justitiepastoraat

 

De nieuwe website van het Rooms-Katholiek en het Protestants Justitiepastoraat is 2021 online gekomen. Het Solidariteitsfonds vindt het belangrijk dat de justitiepastores op deze wijze inzicht kunnen geven in hun werk en heeft zich aan de website gecommitteerd. We verstrekken jaarlijks een substantiële bijdrage waarmee de website in de lucht kan blijven.

 
Mijn papa in de gevangenis

Gratis boekjes voor kinderen van LVB-gedetineerden

 

Het boekje 'Mijn papa in de gevangenis' laat zien hoe het er in de gevangenis aan toegaat. Het is getekend en geschreven voor kinderen van 3-10 jaar. Juist voor hen is het moeilijk te begrijpen dat een ouder vast zit.

Ten behoeve van de kinderen van (ex-)gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking hebben we een aantal boekjes gratis ter beschikking gesteld aan Stichting Amarant, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Brabant.

 
image

Individuele hulp

 

Af en toe doen justitiepastores een beroep op het fonds ten behoeve van een individuele gedetineerde. Ook dit jaar heeft het fonds zo'n verzoek gehonoreerd.

 
 
Projecten 2020    Projecten 2022