Projecten in 2019

 
Voorleesproject

Voorleesproject

Het gelijknamige project van vrijwilligers en justitiepastor van de PI Alphen heeft de Jan van Luxemburg Prijs 2018 gewonnen.

Het Solidariteitsfonds heeft dit project met € 5517,- ondersteund en ontving hiervoor een aantal exemplaren die in de inrichtingen zijn verdeeld.

 
 
image

En verder ...

  • droegen we voor de laatste maal € 2000,- bij aan de Bijzondere leerstoel Geestelijke Verzorging;
  • dachten we ook dit jaar na over specifieke ondersteuning van gedetineerden met een verstandelijke beperking;
  • inventariseerden we de wens om tot herdrukken van eerdere uitgaven te komen.
 
 
Projecten 2018    Projecten 2020