Projecten in 2013

 
Gebedenboekje Arabisch

Gebedenboekje in het Arabisch

In 2013 brachten we een gebedenboekje uit voor Arabisch sprekende Christenen in Nederlandse detentie. Ook naar aanleiding van dit boekje kregen we veel positief commentaar van de pastores in de vreemdelingenbewaring.

 
 
Keyboard

Andere projecten

In 2013 ondersteunden we verder de volgende projecten.

  • Het project Pastoraal paspoort voor gedetineerden ontving een bijdrage van € 3000,-.
  • Stichting Nuestra casa ontving een bijdrage van € 2000,-.
  • Een gedetineerde kon studeren door een bijdrage van € 500,-.
  • Verder faciliteerden we ook dit jaar de bijzondere leerstoel Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen.
 
 
Projecten 2012    Projecten 2014